psycholog, psychoterapeut - e-mail
psycholog, psychoterapeut - úvodní stránka
psycholog, psychoterapeut - kontakt

"Cesta bojovníka nabízí člověku nový život a tento život musí být skutečně zcela nový. Není možné si do něj přinést staré a špatné zvyky."

Don Juan

Psychoterapie:

Kontakt:

Prokopa Diviše 9
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 777 268 729 (pouze sms)

facebook   linked in   Spotify   Youtube

PhDr. Jan Benda, Ph.D. - psycholog, psychoterapeut - Prokopa Diviše 9

[ detail mapy ]

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem
a psychoterapeutem?

Psycholog v Ústí nad Labem!

  • Psychiatr je lékař. Léčí nemoci mozku projevující se v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychický stav pacienta se psychiatr snaží ovlivnit skrze tělo, nejčastěji tak, že předepisuje léky.
  • Psycholog pomáhá psychologickými prostředky. Probírá s vámi, co vás trápí, hledá spolu s vámi řešení. Pokud není psycholog zároveň psychoterapeutem, obvykle pracuje jako poradce, tedy dává doporučení. Protože jeho nejdůležitějším nástrojem je rozhovor, věnuje vám obvykle více času než psychiatr.
  • Psychoterapeut využívá kromě rozhovoru i další metody, jejichž účelem je pomoci klientům lépe zvládat životní situace a vlastní prožívání. Psychoterapie se obecně vzato do větší hloubky než poradenství zabývá emocemi klientů a proto v psychoterapii hrají značnou roli kromě teoretických znalostí terapeuta také jeho vlastní životní zkušenosti a dovednosti. Psychoterapeut nedává rady, ale vede klienta k tomu, aby sám nalezl řešení své situace. Aby psychoterapie fungovala, je důležité, aby si klient s psychoterapeutem rozuměli, aby si lidsky "sedli". Buďte si toho vědomi při výběru psychoterapeuta! Psychoterapeutem může být psycholog, ale i psychiatr a stejně tak se psychoterapeutem může stát i člověk se zcela jiným vzděláním, pokud absolvuje několikaletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik.